Kurumsal

Hizmet Kalitesi

- Erişebilirlik
- Tepkisellik
- Zamanlılık
- Tamlık
- Doğruluk
- Profesyonellik
- Güvenirlik
- Güvenlik
- Anlaşıla bilirlik
- Süreklilik
- Esneklik
- Ortam
- Görünüm