İletişim Yönetimi

Kaçarlar Makina olarak, Proje yönetimi sırasında proje ile ilgili tüm kişilerin projede bir arada yer almasını sağlamanın önemine inanmaktayız. Çünkü Proje ekibi üyeleri, proje paydaşları ve projeyle ilgili diğer tüm kişiler arasında başarılı bir iletişim ikliminin yokluğu projenin çıktıları üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bu nedenle sağlıklı iletişim ikliminin varlığı başarılı bir proje yönetimi için zorunludur.


Proje iletişim yönetiminde özellikle proje yöneticisinin iletişim süreçleri konusundaki yetenekleri ve deneyimi çok önemlidir. Proje iletişim yönetimi süreçleri, başarılı iletişim için şart olan hayati unsurları; Proje yöneticisinin zamanın çoğu proje ekibi, paydaşları ve destekleyici arasındaki sağlıklı iletişimi gerçekleştirmekle geçer.
İletişim Yönetiminin Planlanması; Paydaşların projeyle ilgili olarak ihtiyaç duyabileceği bilgilerin ve bu bilgilerin iletilmesi için kullanılacak iletişim yaklaşımının belirlenmesini kapsar. 


Bilginin Dağıtılması; Proje iletişim yönetimi planında belirlendiği biçimiyle paydaşlara iletilmesi alt sürecidir. Proje yaşam çevriminin tüm aşamalarında bilgi dağıtım süreci etkilidir.


Performansın Raporlanması; Projede gelinen noktayla ilgili durum raporları, ilerleme verileri ve gelecek aşamalar için tahminler gibi proje performansını yansıtacak bilgilerin toplanması ve dağıtım bu süreçte gerçekleşir.


Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi; Paydaş beklentilerinin yönetilmesi süreci proje süresince paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve ortaya çıkabilecek sorunları çözmek amacıyla paydaşlarla iletişim içinde olma sürecidir.


İletişim planlaması paydaşların bilgi ve iletişim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. İletişim yüz yüze görüşme, telefon, e-posta veya toplantılarda dahil olmak üzere pek çok yolla gerçekleştirilebilir. Bir proje yöneticisi vaktinin %90’ını iletişim için kullanır. Bir Proje Yöneticisi için en önemli beceri iletişimdir. Proje Yöneticisi proje iletişiminin karmaşıklık seviyesinin bir göstergesi olarak potansiyel iletişim kanalları veya yollarının sayısını dikkate almalıdır.n= paydaş sayısı olmak üzere, toplam iletişim kanalı sayısı 
n(n-1)/2 olarak hesaplanır. Böylece, 8 paydaşı bulunan bir projede 28 potansiyel iletişim kanalı vardır. Bu nedenle, proje iletişimi planlamasının temel bileşenlerinden biri kimin kiminle iletişim içinde olacağı ve kimin hangi bilgileri alacağının belirlenmesidir.

Teklif Al