İnsan Kaynakları Yönetimi

Projelerdeki insan kaynakları yönetimi politikamız, proje beklentilerinin karşılanabilmesi için ilgili taraflara liderlik yapılması, onların yönetilmesi ve yönlendirilmesidir. Proje ekibinin projede planlanan faaliyetleri başarıyla yapabilmesi için örgütlenmeye, yönetilmeye ve yönlendirilmeye ihtiyacı vardır. Tüm bu faaliyetler proje insan kaynakları yönetimi kapsamında ele almaktayız.

 

Kaçarlar Makine olarak Proje İnsan Kaynakları Yönetimimiz aşağıdaki unsurları içerir:

 

1-    İnsan Kaynakları Planlaması: Proje için gereken ihtiyaçları karşılamak için personel tarafından taşınması gereken roller, sorumluluklar ve bu sorumlulukları yerine getirebilmeleri için sahip olmaları gereken yetenekler bu süreçte belirlenir.

 

2-    Proje Ekibinin Oluşturulması: Proje yöneticisinin atanmasıyla başlar. Proje ekibinde yer alacak önceden belirlenmiş proje personelinin ataması da bu süreçte yapılır. Bundan sonra proje yöneticisi veya proje yönetim ekibi, diğer proje personel atamalarını yapabilmek için personel adayları ile görüşür. Uygun bulunan adaylar proje ekibine alınır.

 

3-    Proje Ekibinin Geliştirilmesi: Projenin yürütülmesi sırasında gerçekleştirilen proje faaliyetlerindeki verimin artırılması sürecidir. Proje ekibindeki ilişkilerin geliştirilmesi, yetkinliklerin artırılması ve genel proje ekip ortamının iyileştirilmesi çabalarını kapsar.

 

4-    Proje Ekibinin Yönetimi: Proje süresince proje ekibinin performansının izlenmesi, bu konuda geri bildirim sağlanması, varsa sorunların çözülmesi ve buna bağlı olarak proje yönetim planında yapılacak değişikliklerin yönetilmesini kapsar.

 

‘’Bir araya gelmek başlangıç, bir arada kalmak ilerlemedir. Bir arada çalışmak ise başarıdır.’’H.Ford
 

Teklif Al