Kalite Yönetimi

Kaçarlar Makina olarak, Kalite yönetimindeki ilkemiz; Projeyi yürüten organizasyonun, projenin yapılma amacı olan ihtiyaçları karşılamasına yönelik kalite politikalarını, hedeflerini, sorumluluklarını belirleyen süreçleri ve aktiviteleri içermesini sağlamaktır. Ayrıca, Projenin öngörülen istek ve beklentileri karşılar.


Kalite yönetiminde; müşteri memnuniyeti şarttır, önlem almak sonradan kontrol etmekten önemlidir, kaliteden yönetim sorumludur. Kalite deyimi, proje yönetiminde önceki bölümlerde açıklanan kapsam, zaman ve maliyet kısıtları ile eşdeğerde tutulmalı ve bu üç kısıtı çevreleyen bir çember olarak göz önüne alınmalıdır.


Proje kalite yönetimi, projenin istenilen ihtiyaçları karşılayabilmesi için yürütülen faaliyetler bütünü şeklinde tanımlanabilir. Proje kalite yönetimi kalite planlama, kalite güvencesi ve kalite kontrol olmak üzere üç ana süreçten oluşmaktadır.

Bunlar;


1-    Kalitenin Planlanması: Projenin hedeflerinin açık ve net biçimde ortaya konmuş olması gerekmektedir. Hedeflerin belirlenmesi sürecini kolaylaştırmak için, proje sonucunda elde edilecek çıktının neye benzeyeceği, ne tür işlevlere sahip olacağı, müşteri memnuniyetinin nasıl ölçüleceği ve başarı ölçütlerinin neler olacağı gibi konuların proje planlama aşamasında mutlaka konuşulup tartışılmalıdır. İlgili kalite standartlarının ve bunların nasıl yerine getirileceğinin tanımlanmasıdır. Bu standartlara ulaşılması için ilgili süreçleri yürütmek gerekir. 


2-   Kalite Güvence: Proje yönetim planında belirlenen kalite yönetim süreçlerinin planlanana uygun biçimde yürütülmesini sağlayan yönetim sürecidir.Projenin istenen standartlara ulaşmasını sağlamak için proje sonuçlarının sürekli değerlendirilmesidir.


3-   Kalite kontrol: Proje süresinde ve sonucunda elde edilen çıktıların (ürün, hizmet veya sonuç) kalite standartlarına uygun olup olmadığını belirlemek üzere yapılan faaliyetleri kapsar. Kalite kontrol uygulaması süreci, proje sürecinde ve sonunda çıkan problemlerin tanımlanması, analiz edilmesi ve düzeltilmesi faaliyetlerinden oluşur.

Teklif Al