Planlama

Kaçarlar Makine olarak Proje yönetiminde planlama sürecimiz, proje kapsamının belirlenmesi, süre ve maliyetlerin tahmin edilmesi gibi oldukça önemli işleri kapsamaktadır. Proje ile ilgili olarak ,Kiminle, Nasıl, Nerede ve Ne zaman yapacağız?, sorularının yanıtı Planlama Sürecimizde verilir. Planlama sürecinde işin bütün kapsamını belirlemek, hedefleri tanımlamak ve netleştirmek, bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylemleri saptamak üzere gerekli olan süreçler yer alır. Proje yönetim planı ve gerekli proje belgeleri, planlama süreç grubunca geliştirilir.


Proje planlama süreci genel proje planı ile başlar ve daha sonra planın unsurları daha küçük parçalara bölünür, daha sonra onlar da daha küçük parçalara bölünür ve mantıklı bir şekilde sıralanır, tanımlanır, listelenir, çizelgelenir ve bütçelenir. Proje yönetim planı ve proje belgelerinde kapsam, süre, maliyet, kalite, iletişim, risk ve tedariklerin tüm yönleri incelenir.

Teklif Al