Proje Yürütülmesi

Kaçarlar makine olarak proje yürütme ilkemiz, Proje yönetim planını dikkate alarak kişiler ve kaynaklar arasındaki koordinasyonu sağlamak, Yürütme aşamasında proje hedeflerine ulaşabilmek ve müşteri gereksinimlerini karşılayabilmek için projenin zaman, maliyet ve özellikleri açısından planlandığı şekliyle yürütmektir.


Yürütme sırasında Proje Yöneticisi zamanının büyük bir kısmının Projenin zamanında, bütçe kısıtlarına uygun olarak, belirlenen kapsam dahilinde ve planlanan kalite düzeyinde tamamlanmasını sağlamak için gerekli kontrol faaliyetlerini yapmakla geçer.


Yürütme Süreç Grubu; Proje Yöneticisi tarafından proje ekibi üyelerinin de işbirliğiyle bir dizi belge güncellenir ve/veya tamamlanır. Bu belgeler bilgiyi toplamamıza ve iletmemize yardımcı olur; böylece Proje Yöneticisi projenin başarılı bir şekilde yaşama geçirilmesi sürecini ölçebilecek, izleyebilecek ve düzenleyebilecektir. Bu süreçte her adım kayıt altında olmalıdır.

 

Bunlar;


1-     Karar Kayıtları


2-     Proje Durum Raporu


3-     Risk Takip Kayıtları


4-     Risk Azaltma Stratejileri ve Yedek Planlar


5-     Proje Değişim Kayıtları


6-    Ara Değerlendirme Raporları

Görseller

Teklif Al