Projenin izlenmesi ve Kontrolü

Kaçarlar makine olarak, İzleme ve kontrol süreç grubunda uygulamaları kontrol edebilmek ve gerektiğinde düzeltici önlemleri alabilmek için olası sorunları ve yapılacak değişiklikleri önceden tanımlarız. Projenin yolunda gitmesini sağlamak için projenin ilerlemesi sürekli kontrol altında tutarız. Bir proje karmaşıklaştıkça riski ve kaliteyi kontrol altında tutabilmek için gereken kontrol ve yürütme düzeyi de artırırız.


Çalıştığımız projeleri izlerken, Hazırlanıp takip edilen ve güncellenen ana belgeler şunlardır:


1-    Proje Paydaşlarının İletişim Bilgileri


2-    Durum Raporları


3-    Toplantı Tutanakları


4-    Faaliyet Planları


5-    Risk Takip Kayıtları


6-    Proje Değişiklik Kayıtları


Proje Yönetiminin, aşağıdaki konular üzerinde durmalıdır:


1-    Gerekli değişikliklerin belirlenmesi


2-    Değişiklikler için farklı seçeneklerin aranması


3-    Değişikliklerin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi


4-    Değişikliklerin etkilerinin paydaşlara bildirilmesi


5-    Değişimlerin yönetilmesi

Teklif Al