Risk Yönetimi

Risk, İstenmeyen bir sonucun ortaya çıkması veya istenen bir sonucun elde edilememesi olasılığıdır. Yönetici her zaman risk unsurunun mevcut olacağı gerçeğini kabul etmek zorundadır.


Kaçarlar Makine olarak Risk Yönetimi ilkemiz, Risk faktörlerinin pro-aktif olarak tanımlamak ve kontrol etmektir. Riskleri yönetebilmek için belirsizliklerle önceden öngörebilmeliyiz.


Proje Risk Yönetimi politikamız aşağıdaki unsurları içerir;


1-    Risk Yönetiminin Planlanması; Proje risk yönetim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği ve yönetileceği belirlenir.


2-    Risklerin Belirlenmesi; Projede nelerin ters gidebileceği ortaya konulmaya çalışılır. Proje riskleri belirlenir.


3-    Nitel Risk Analizinin Yapılması; Risklerin kendi aralarında önceliklendirme sıralaması bu süreçte yapılır.


4-    Nicel Risk Analizinin Yapılması; Riskin oluşturacağı olumsuzluğun mali bedeli hesaplanır.


5-    Risk Karşılıklarının Planlanması; Riskleri önlemek veya etkilerini azaltmak için yapılacak faaliyetlerdir.


6-    Riskleri İzleme ve Kontrol; Risklere karşı planlanan cevap stratejilerinin uygulanması, yeni gelişen risklerin saptanması ve bunların analiz edilmesi yoluyla risk yönetim planı uygulama etkinliğinin izlendiği süreçtir.

Teklif Al