Tedarik Yönetimi

Proje tedarik yönetimi, projede ihtiyaç duyulan ürünleri, hizmetleri veya sonuçları proje ekibi dışarıdan edinmek (satın almak, kiralamak vb.) için ihtiyaç duyulan süreçleri kapsar. Proje ekibi dışından edinilecek hizmet, ürün veya sonuçları sağlayan işletmeye ya da kişiye tedarikçi veya satıcı denir.


Kaçarlar Makine olarak, Proje Tedarik yönetimi süreç politikamız şunlardır;


1-    Proje Tedarik Yönetiminin Planlanması: Bu süreçte, proje ekibi dışından alınacak hizmet, ürün veya sonuçların neler olacağı ve bunların nasıl sağlanacağı planlanır. Bu süreçte potansiyel tedarikçiler de belirlenir.


2-    Tedariklerin Gerçekleştirilmesi: Bu süreçte, alınacak hizmet, ürün veya sonuç potansiyel tedarikçilere satın alma koşullarıyla birlikte duyurulur. En iyi teklifi verenle sözleşme imzalanır veya doğrudan alım yapılır.


3-    Tedariklerin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi: Tedarikçilerle ilişkilerin yönetilmesi, tedarikçilerin performansının izlenmesi ve gerekli olan durumlarda değişiklik önerilerinin yapılması gerçekleşir.


4-    Tedariklerin Kapatılması: Proje tedarik yönetiminin son aşaması tedariklerin kapatılması sürecidir. Burada projedeki tüm tedariklerin kapatılması gerçekleştirilir. Bu süreç, tedarikçiyle işletme arasında bir sözleşmenin olması nedeniyle, sözleşmenin kapatılması biçiminde de değerlendirilebilir.

Teklif Al